J-hundar röntgade

30.05.2018 10:28

Både Johny och Juni hade fria höfter.
Johny hade B och UA på armbågar, och Juni hade A på sina höfter